Uqaqatigiluta

 

Ublumi, tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) aulapkaiyaa aturiami ittut aulapkaininngit havaktingillu ukununnga Nunavut Timiqutigiyangit Inuknut Kavamanganut (NWMB, NPC, NIRB unalu NWB). Tuyuinnariaqaqtatit titiraqtatit titiraqvikkut kayumiktukkutluuniit kitunut amihunikluuniit NMC-kut katimayiuyut aadlanut pipkaiyauniaqtut tamainnut NMC-kunnut, qaritauyakkutluuniit tamaita NMC katimayiuyut uumunnga info@nunavutmarinecouncil.com

Uqaqatigilugit NMC-kut Katimayiuyut

 

Timiqutigiyat Titiraqarvingit Kayumiktukkut @
Nunavut Uumayuliririryuat Katimayiit 

P.O. Box 1379, Iqaluit, NU  X0A 0H0

 867-975-7300 1-888-421-9832   receptionist@nwmb.com
Nunavut Parnainirmut Katimayiingit P.O. Box 1797, Iqaluit, NU  X0H 0H0   867-979-3444 867-979-3443  
Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit P.O. Box 1360, Cambridge Bay, NU  X0B 0C0  867-983-4600 867-983-2594   info@nirb.ca
Nunavut Imaligiyit Katimayit P.O. Box 119, Gjoa Haven, NU  X0B 1J0  867-360-6338 867-360-6369